Transportspilphotodune 1539835 toy transport m

transportspil1Vores valg af transportmiddel er tæt relateret til livsstil og værdier, men er også vanemæssigt betinget. En måde at ændre vores transportvaner på er ved at begynde at reflektere over vores praksisser, hvordan de matcher vores værdier og livsstil, og hvorvidt andre (mere miljøvenlige) transportformer kunne være mere kompatible med den livsstil, vi ønsker. Ved at benytte transportspillet kan man etablere denne dialog og muligvis derigennem nye, fælles normer angående vores transportvaner, vores viden og forestillinger om transport, med det ultimative mål at ændre vores transportadfærd. 

Hvem? 

Individer, der er en del af det samme ‘fællesskab’, f.eks. arbejdsplads, skole eller boligkvarter. 

Effekt? 

Styrket bevidstgørelse og normudvikling i relation til transportadfærd. 

Handlingsfelt? 

Formålet er at skabe individuel og social læring relateret til valg af transportform. 

Styrker og muligheder 

Det er sjovt at spille spil. 

Det er socialt – det kan udvikle og forme den kollektive identitet og det kollektive ansvar. 

Spillet skaber et forum for kreativ, ikke-fordømmende dialog, hvorigennem nye, fælles ideer og visioner bliver til. 

Svagheder og begrænsninger 

Voksne kan være uvillige til at spille et spil, der tilsyneladende er ‘formålsløst’. 

Unge mennesker kan blive skuffede over spillets enkelhed i sammenligning med computerspil. 

Det kan være en udfordring at motivere folk til at deltage – man kan med fordel gøre spillet til en del af en større indsats på arbejdspladsen, i skolen, i kvarteret…

En overførsel af læringen og erfaringerne fra spil-settingen til ‘virkeligheden’ kan kræve opfølgende sessioner. 

Ressourser

Før

1)    Identificer målgruppen: en gruppe, som kan komme til at udgøre en fremtidig ramme for fælles normer for transportvaner (f.eks. en skolebestyrelse, ansatte på en arbejdsplads, universitetsstuderende, naboer). 

2) Rekruttér deltagere fra målgruppen. 

3) Forbered de ‘udfordringer’, der skal fordeles efter spillet (f.eks. adgang til en elektrisk bil, en elektrisk cykel, et månedskort til offentlig transport).

4) Lav PR for eventen i de relevante lokale medier og i det fællesskab, der er udvalgt til at udgøre målgruppen, for at stimulere interessen. 


Under

5) Introducer deltagerne

6) Spil spillet

  • Kortspil
  • Deltagerne giver hinanden ‘udfordringer’

7) Evaluer spillet sammen og tal om de refleksioner, deltagerne i løbet af spillet har gjort sig omkring: 

  • Egne praksisser vs. egne overbevisninger og værdier – stemmer de overens?  
  • Samfundets eller fællesskabets normer.
  • Hvordan kan fællesskabet støtte ændringer imod en mere klimavenlig transportadfærd? 

Efter

8) Uddel ‘udfordringer’ til hver deltager

9) Giv deltagerne en officiel og synlig anerkendelse (f.eks. klistermærker, en taske, en T-shirt)

10) Lav en opfølgende event, hvor oplevelserne med udfordringerne evalueres. 

11) Hvis muligt: følg op på målgruppen – er der f.eks. mulighed for at udvikle en fælles transportpolitik for arbejdspladsen, for skolen el. lign.? 

transportspil5Inspiration

Historier 

[Transportspillet er udviklet af ’Det Grønne Hus’ i Køge. De har afprøvet forskellige settings og versioner af spillet… En af deres historier skal præsenteres]

Energitjenesten har også lavet et transportspil

Få gang i virksomhedens transportpolitik

Hvordan kan vi ændre transportvaner uden at pege fingre? Energitjenesten har udviklet et værktøj, hvor op til 7 medarbejdere spiller et transportspil sammen. Spillet øger deltagernes opmærksomhed på deres transportvaner, som bliver diskuteret åbent, og det hele munder ud i en række konkrete udfordringer, fx ”Jeg tager cyklen den næste måned”, eller ”Vi kan køre sammen tirsdag og torsdag”. Spillet og udfordringerne tilrettelægges i samarbejde med virksomheden. 

Læs mere 

Det Grønne Hus, som har udviklet spillet

 

Kontakt/Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os. Afhængig af, hvem du er, kan en eller flere af følgende personer
have viden med relation til din henvendlese:

Projektet har administrativ placering på Københavns Institut, Institut for Statskundskab, som du kan finde her.