ESCO-Lightescolight

Energiselskaber er juridisk forpligtet til at få deres kunder til at reducere deres energiforbrug. Dette er vanskeligt i praksis, og det er nødvendigt at organisere handlen med disse energibesparelser. ESCO-Light gør det ved at tilbyde bygningsarbejdere træning i at foretage kompetente beregninger og i at hjælpe kunderne med at sælge deres energibesparelser til energiselskaberne.

Her skal kommunens tilskudsordning nævnes? 

Effekt? 

 • Nye “subsidier” igennem tilskudsordninger
 • Nye renoveringsprojekter
 • Energibesparelser
 • Beskæftigelse og økonomisk vækst 

Styrker og muligheder?

 • Tilbyder nye subsidier til energirenovering af private boliger.
 • Hjælper energiselskaberne med at nå deres energibesparelseskvoter. 
 • Giver bygningsarbejdere en rolle som mellemmand og hjælper dem til at få flere kunder.   

Hvem?

Bygningsarbejdere, energiselskaber og kommunale ansatte. 

Handlingsfelt?

Energirenovering af boliger.

Svagheder og begrænsninger?

 • Kræver regelmæssige opdateringer af energibesparelsesberegninger
 • …hvilket kræver administrativ støtte på længere sigt. 
 • Den nuværende pris pr. kWh (24 øre) er for lav til at fungere som incitament for energirenoveringer af boliger. 
 • Det er administrativt tungt for bygningsarbejdere; små projekter er ikke besværet værd. 

Ressourcer

Før

1. Lav et Excel ark med energiberegninger.
2. Tilbyd uddannelse til bygningsarbejderne (de betaler for uddannelsen)
3. Prisen pr. sparet kWh skal forhandles mellem bygningsarbejdere og energiselskaber. 


Under

4. Reklamer for projektet
5. Faciliter kontakten mellem kunder og håndværkere. 
6. Opdater Excel arket med energiberegningerne.
7. Bekræft aftalen mellem bygningsarbejderne og energiselskaberne. 


Efter

8. Opdater Excel arket med energiberegningerne. 
9. Forny aftalen mellem bygningsarbejderne og energiselskaberne; opdater prisen pr. kWh.

Inspiration

Hjemmesider og rapporter 

Evaluation

Mulige måder at evaluere projektet på – og forskellige evalueringspunkter/succeskriterier

1.    Da kommunen centraliserer alle Excel ark om energirenovering (både planlagte og realiserede) og agerer mellemled mellem arbejdere og energiselskaber, ved kommunen præcis hvor mange kWh der er blevet sparet og hvor mange ‘subsidier’ der er blevet givet til kunder. 

2.    Man kan også spørge bygningsarbejderne, om de har fået nye kunder igennem projektet. 

3.     En tredje mulighed er at spørge kunderne om tilskudsordningen har givet dem incitament til at gennemføre renoveringen, eller hvorvidt de ville have gjort det uanset hvad. 

Eksempel: Evaluering af ESCO-Light

1.    I marts 2012 var energibesparelser for 433,000 kWh allerede blevet realiseret og 697,000 kWh var planlagt til at realiseres i nær fremtid igennem private byggeprojekter i Middelfart Kommune. 

2.    Én håndværkervirksomhed havde realiseret 63 procent af alle energibesparelserne. Det næststørste selskab havde realiseret 10 procent af besparelserne, og 10 firmaer stod for resten. Kun få håndværkere mener, de har opnået et væsentligt antal nye klienter igennem ESCO-Light. 

3.    I en telefonundersøgelse udtalte 80 procent af kunderne, at de aldrig har hørt om ESCO-Light og ville have investeret i energirenoveringen uanset hvad, mens 20 procent erklærede, at de specifikt kontaktede deres håndværker for at komme under ESCO-Lights betingelser.

Erfaringer

 • Det er nødvendigt at reklamere for en ny tilskudsordning, hvis man ønsker at sætte gang i nye renoveringsprojekter. 
 • Prisen på 24 øre per sparet kWh er for lav til at sætte gang i mange nye renoveringsprojekter.

Kontakt/Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os. Afhængig af, hvem du er, kan en eller flere af følgende personer
have viden med relation til din henvendlese:

Projektet har administrativ placering på Københavns Institut, Institut for Statskundskab, som du kan finde her.