Om Klimakonsulenten

Den digitale værktøjskasse ”Klimakonsulenten” er et redskab til den kommunale klimamedarbejder, som her vil kunne finde både inspiration til og konkret vejledning i, hvordan klimaprojekter igangsættes og gennemføres. Den vil dog også kunne bruges af boligforeninger, landsbyer, parcelhusejere, NGO’er og ildsjæle, der ønsker at få idéer til, hvordan man kan gøre noget ved at forebygge klimaforandringer her og nu.     

Søgningen i værktøjskassen er enkel: man kan enten søge efter projekter eller efter værktøjer. I værktøjskassen er indtil nu 15 projekter beskrevet i en lettilgængelig form. Projekterne er beskrevet efter hvilken målgruppe projekterne retter sig imod, hvilken effekt de har klimamæssigt, projekternes styrker og muligheder samt deres begrænsninger og trusler. Endvidere er beskrevet de ressourcer, som er nødvendige før, under og efter projektet. Herudover rummer beskrivelsen af projekterne små inspirationshistorier, og links til relevante hjemmesider og rapporter, videoklip og kontaktpersoner. Søger man i stedet på ’værktøjer’, som der kan være flere af i det enkelte projekt, får man en beskrivelse af forskellige værktøjer, man kan anvende indenfor områder som energirenovering af boliger, transport, mad, mm.      

’Klimakonsulenten’ er blevet til i et samarbejde mellem KL og forskningsprojektet CIDEA på Københavns Universitet. Forskningsprojektet CIDEA (Citizen Driven Environmental Action) var et tværdisciplinært forskningsprojekt, finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden), som løb fra 2010-2014. Projektet havde til formål at undersøge hvordan man bedst motiverer og engagerer borgere i at gøre en personlig indsats for at nedbringe deres CO2-fodspor. Dette blev bl.a. undersøgt ved at se på konkrete klimaprojekter i syv kommuner; projekter som på forskellig måde og i forskelligt omfang involverede borgerne. Det er erfaringerne fra disse projekter, som danner rygraden i ’Klimakonsulenten’, og værktøjskassen kan derfor siges at hvile på et sundt videnskabeligt grundlag. Anvendelsen af ’Klimakonsulenten’ vil dog være på eget ansvar, og hverken KL eller Københavns Universitet kan holdes juridisk ansvarlig for brugernes anvendelse af produktet.     

Kontaktpersoner:

  • Professor Jens Hoff, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, jh@ifs.ku.dk
  • Chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL, Teknik og Miljø, brh@kl.dk